احمدی نژاد در کشتی نوح!

دکتر احمدی نژاد در نشست ضد نژاد پرستی

مقدمه:

در این چند روز مساله کنفرانس ضد نژاد پرستی و اتفاقاتی که در آن برای ریاست محترم جمهور افتاد  در صدر وقایع و تحلیلها می باشد. در اخبار یکی دو روز گذشته ما با  تصویر سخنرانی ریاست محترم جمهور و سپس  تشنج ایجاد شده در جلسه و هم چنین تشویق های حضار  روبرو بوده ایم. پس از دیدن این صحنه ها این سوالها در ذهن پدید می آید که این کنفرانس چرا و توسط چه کسی برگزار شد؟ چرا ریاست جمهور ایران در آن شرکت کرد؟سایر شرکت کنندگان در آن چه کسانی بودند؟ایجاد و شکل گیری این اتفاقات و تشنجات به چه دلیل بود؟ اخلاگران  در سخنرانی ریاست جمهور ایران چه کسانی بودند ؟و ... 

در این نوشتار هدف اصلی ما معرفی کنفرانس مبارزه با نژاد پرستی سازمان ملل متحد و دلایل شرکت ایران در عالی ترین سطوح در آن و هم چنین ارائه تحلیلی از وقایعی که در آن روی داد است می باشد.

نام و اهداف کنفرانس:

این کنفرانس  در اصل "کنفرانس بازبینی دوربان در ژنو"در سال 2009 نام داشت و در واقع  ادامه "  کنفرانس جهانی ضد نژاد پرستی دوربان"که در سال 2001 برگزار شد،بود.شعار کنفرانس "اتحاد علیه نژاد پرستی:حرمت  و عدالت برای همه" بود. البته این کنفرانس به کنفرانس دوربان 2 موسوم می باشد.

این کنفرانس در ادامه کنفرانسهای سازمان ملل متحد درباره مبارزه با نژاد پرستی  برگزار گردید.بانی اصلی برگزاری این

آرم کنفرانس ژنو

کنفرانس،سازمان ملل متحد بود. این اجلاس اکثرا در ژنو  برگزار می گردید.اما به پاس  بزرگداشت مبارزات مردم آفریقای جنوبی در حذف آپارتاید و تبعیض نژادی اجلاس قبل در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شده بود. این نشست به ابتکار سازمان ملل متحد برای یک هفته و به منظور بررسی پیشرفت ها و دست آورد های این مبارزه از سال 2001 تا کنون در ژنو جریان دارد. در این کنفرانس مقرر است مسائل مربوط به قاچاق انسان، تبعیض علیه مهاجران در برخی کشور ها و تبعیض نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی مطرح و راه های مبارزه با آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت کنندگان در کنفرانس:

شرکت در این کنفرانس برای تمام اعضای سازمان ملل امکان پذیر بود.در جهان امروز علاوه بر دولتها که تا چند دهه پیش تنها بازیگران عرصه بین الملل بودند،بازیگران دیگری نیز در عرصه بین المللی ظهور و بروز یافته اند که این انحصار را از میان برده اند.سازمانهای مردم نهاد(NGO) که در سطح فروملی و یا فرا ملی فعالیت می کنند از دیگر بازیگرانند.علاوه بر این بازیگران جدید،سازمانهای بین المللی نیز در عرصه جهانی نقش آفرینی می کنند.با این اوصاف حاضران در کنفرانس تمام بازیگران بین المللی شامل دولتها،سازمانهای مردم نهاد از طیف های مختلف طرفدار حقوق بشر،حقوق اقلیتهای قومی،طرفدار صلح،محیط زیستی،هم جنس گرا،فمینیست،طرفدار حقوق اقلیتهای دینی ،و ...،نهادها و آزانسهای مرتبط با سازمان ملل،سازمانهای حقوق بشری جهانی و منطقه ای بوده اند.شاید بی مناسبت نباشد که شباهتی میان این کنفرانس و کشتی نوح(ع) بیابیم که در آن تمام جانداران و مخلوقات خدا از هر نوع و رنگی حضور داشتند.

حاضران در کنفرانس تمام بازیگران بین المللی شامل دولتها،سازمانهای مردم نهاد از طیف های مختلف ،نهادها و آزانسهای مرتبط با سازمان ملل،سازمانهای حقوق بشری جهانی و منطقه ای بوده اند.

اما در سطح ریاست جمهور ایران از معدود کشورهایی بود که حضور داشت. که در ذیل بررسی دلایل این امر می پردازیم:

دلایل شرکت ایران در این کنفرانس در سطح عالی:

1-سابقه ی  به نسبت مثبت کنفرانس دوربان 1:

در نشست دوربان 1 گروه هایی  شامل نمایندگان رسمی دولتها و نمایندگان سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با نژاد پرستی و حقوق بشر در آن شرکت کرده بودند. گرچه در آن نشست در بخش نمایندگان رسمی به علت تهدید هیئت آمریکایی به سرپرستی کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا به خروج از نشست قطعنامه ای تند علیه رژیم اسرائیل در متن نهایی بیانیه گنجانده نشد، اما نشست سازمان های غیر دولتی در آن سال شاهد جنجال و تبلیغات ضد صهیونیستی شدیدی علیه صهیونیستها بود.

در نشست سازمان های غیر دولتی در آن سال گروههای فعال حقوق بشر، رژیم اسرائیل را به سبب اقدامات خشونت بار

پوستر کنفرانس

و نژاد پرستانه علیه ملت فلسطین محکوم کرده و خواستاراقدام از سوی جامعه جهانی برای توقف آن شدند.

این مسئله سبب گردید تا فعالان حقوق بشر و دولتهای اسلامی چشم امید خود را به نشست ژنو بدوزند تا شاید بتوانند در نشست مذکور، هم در سطح غیر دولتی و هم در سطح دولتی، اسرائیل را به عنوان رژیمی نژاد پرست معرفی کنند.

اما باید توجه داشته باشید که بر خلاف باورهای عمومی و برخلاف بسیاری از نوشته های روزنامه های عربی و غیر عربی این کنفرانس در بخش دولتها  تصمیمی درباره نژادپرست بودن صهیونیسم اتخاذ نکرده وحتی اصلا موضوع نژادپرست بودن صهیونیسم را مطرح و بررسی نکرده است و تنها برخی سران مدعو و نمایندگان در سخنانشان به موضوع اشاره ای تلویحی یا صریح کردند ولی طرح دقیق و رسمی این موضوع هرگز در کار نبود .

در نشست سازمان های غیر دولتی دوربان 1گروههای فعال حقوق بشر، رژیم اسرائیل را به سبب اقدامات خشونت بار و نژاد پرستانه علیه ملت فلسطین محکوم کرده و خواستاراقدام از سوی جامعه جهانی برای توقف آن شدند.

 2- خنثی سازی  تلاشهای حامیان غربی اسراییل  برای کمرنگ سازی  بار ضد اسراییلی کنفرانس قبل:

سازمان ملل تحت فشار آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی و بمنظور جلوگیری از تحریم جهانی مجبور به تغییر در پیش نویس پایانی بیانیه این کنفرانس شد و دو تغییر عمده در بیانیه پایانی این کنفرانس اتخاذ کرد که بر اساس این تغییرات نباید از اسرائیل به عنوان صهیونیست نام برده شود و دیگر اینکه از فلسطینی ها هم نباید به عنوان قربانی نژادپرستی یاد شود. بر اساس این دو تغییر می توان گفت اهداف اولیه کنفرانس دوربان 2محکومیت اسرائیل نیست بلکه برعکس تلاش برای کمرنگ کردن تاثیرات نتایج دوربان یک که در آن اسرائیل توسط سازمانهای مردم نهاد  به عنوان نژادپرست محکوم شد، است. در کنفرانس دوربان یک از آنجا که سازمانهای غیردولتی قطعنامه 3371 سازمان ملل قطعنامه ای را که در آن صهیونیسم به عنوان نژاد پرست متهم شده است  احیا کردند، آمریکا و اسرائیل تصمیم به تحریم این کنفرانس و عدم شرکت گرفتند.

بر این اساس ،موضع گیری سران سازمان ملل از ابتدای کنفرانس جانبدارانه و به نفع اسراییل بود:

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در اظهار نظری آشکار گفت:

" نژاد پرستی انکار حقوق بشر است و می تواند به یک ابزار تبدیل شود . هولوکاست نمونۀ پایدار این انکار است. نژاد پرستی همچنین می تواند به صورت نفرت از یک ملت یا جمعی خاص ابراز شود یهودی ستیزی و یا "هراس از اسلام" اشکال دیگر نژاد پرستی است".

او هم چنین  هشدار داد که نباید صهیونیسم و نژاد پرستی را یکی گرفت!

اهداف اولیه کنفرانس دوربان 2محکومیت اسرائیل نیست بلکه برعکس تلاش برای کمرنگ کردن تاثیرات نتایج دوربان یک که در آن اسرائیل توسط سازمانهای مردم نهاد  به عنوان نژادپرست محکوم شد، است.

3-گستره مخاطبان این کنفرانس:

یکی دیگر از دلایلی که دکتر احمدی نژاد را واداشت در این کنفرانس شرکت کند،گستره مخاطبان آن بود.این همایش از معدود همایشهایی است که علاوه بر دولتها،سازمانهای مردم نهاد را از سراسر جهان در بر می گیرد.حضور هزاران نفر از سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای حقوق بشری و تمرکز رسانه ها بر این کنفرانس فرصت ارتباط با لایه های اجتماعی پایین دستی جوامع و توده ها را به جای دولتها برای آقای احمدی نژاد فراهم می کند.

تحریم کنندگان کنفرانس:

کنفرانس ژنو با باحمله اسرائیل و همپیمانان امریکایی،انگلیسی،آلمانی،کانادایی ،ایتالیایی و استرالیایی آن مواجه شده است .هم چنین هلند و زلاند نو نیز این کنفرانس را تحریم کرده اند.

با وجود اینکه امریکا  در جلسات مقدماتی این همایش شرکت می کند تا به نفع اسرائیل در ساختار بیانیه نهایی آن تاثیر بگذارد ولی سازمانهای یهودی امریکا این اقدام را نیز مورد انتقاد قرار دادند .

واکنشها دربرابر  سخنرانی آقای احمدی نژاد در این کنفرانس:

اخلالگران در جلسه

شاید از ابتدا مشخص بود که سخنان آقای دکتر احمدی نژاد در این کنفرانس با مخالفت و جو سازی های جبهه استکبار روبرو شود.اما شدت عصبانیت این جبهه به حدی بود که باعث شگفتی ناظران شد.سخنرانی دکتر احمدی نژاد همراه با انتقاد به ساختار تبعیض آمیز سازمان ملل،انتقاد بر رژیم اتمی جهانی،انتقاد از عملکرد دولت صهیونیستی و نزاد پرستی آن بود.گزارش کامل سخنان دکتر احمدی نژاد را در این لینک بخوانید.

در این سخنرانی در اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک  نمایندگان بیست و سه کشورعضو اتحادیۀ اروپا سالن کنفرانس را ترک کردند.این اقدام پیایندهای دیگری در عرصه دیپلماتیک داشت . اولین روز نشست عملاً تحت الشعاع اظهارات رئیس جمهور اسلامی ایران قرار گرفت. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات دکتر احمدی نژاد را رد کرد و آن را مخالف اهداف چنین کنفرانسی دانست!

در این سخنرانی در اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک  نمایندگان بیست و سه کشورعضو اتحادیۀ اروپا سالن کنفرانس را ترک کردند.

در مقابل  شماری از حاضران نیز گفته های احمدی نژاد را ستودند و با کف زدن هایی او را تشویق کردند. در ابتدای گشایش کنفرانس چند نفر با لباس مبدل و بینی های قرمز شده به شکل دلقک با دادن شعار هایی علیه محمود احمدی نژاد و نژاد پرست خواندن او جو سالن را متشنج کردند. که مأموران آنهارا از سالن بیرون بردند.یکی از این افراد تلاش می کرد یک گوجه فرنگی یا شی قرمزی را به سمت رییس جمهور پرتاب کند. اما رییس جمهور ایران با اعتماد به نفس و لبخند به صحبت‌های خود ادامه داد که این عکس العمل وی با تشویق حضار روبرو شد. عکس ها و فیلم های منتشر شده از

ترک اجلاس توسط اروپاییها

 این افراد به نقل از پلاکاردهای موجود در دست آنان نشان می دهد که این افراد عضو اتحادیه جوانان دانشجوی یهودی فرانسه هستند‏.‏

این افراد که کلاه گیس های ویژه دلقک ها را بر سر داشتند، در بین سخنان رییس جمهوری با فریاد زدن برای لحظاتی جو سالن سخنرانی را متشنج کردند‏.‏

این افراد که مشخص نیست چگونه در سالن اصلی این کنفرانس که ویژه نمایندگان رسمی کشورها است، حضور پیدا کرده بودند، در پلاکاردها و دست نوشته هایی که در دست داشتند، حروف UGFD که مخفف کلمات ‏des‏ ‏union‏ ‏france‏ ‏de‏ ‏juifs‏ ‏etudiants‏ (اتحادیه جوانان دانشجوی یهودی فرانسه) درج شده بود‏.‏

کارگردان تلویزیونی مراسم هم سعی داشت جایگاه خالی کشورهای غربی و چند نفر که گاهی در جایگاه خبرنگاران فریاد می‌زدند را نشان دهد و به هنگام تشویق پر شور اکثر حاضران، نمایندگان کشورهایی که با تشویق کنندگان همراهی نمی‌کردند را نشان دهد.

اخلال گران در پلاکاردها و دست نوشته هایی که در دست داشتند، حروف UGFD که مخفف کلمات ‏des‏ ‏union‏ ‏france‏ ‏de‏ ‏juifs‏ ‏etudiants‏ (اتحادیه جوانان دانشجوی یهودی فرانسه) درج شده بود‏.‏

 

اخلالگران در جلسه

اما این صحنه ها خللی در روحیه و سخنرانی دکتر احمدی نژاد نداشت و او با اعتماد به نفس و لبخند به سخنرانی خود ادامه داد که با تشویق و نمجید حضار روبرو شد.

این اعتماد به نفس  در داستان دانشگاه کلمبیا نیز از او دیده شده بود.این اعتماد به نفس که حکایت از ایمان آقای احمدی نژاد به گفته ها و اندیشه هایش دارد.یقینی که او را از چنین طوفانهایی سالم بیرون می آورد.طوفان رسانه ها،طوفان دیپلماتیک،طوفان تبلیغات. اما او این گونه می اندیشد:

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند    چون تو را نوح است کشتی بان زطوفان غم مخور


دسته ها :
جمعه هجدهم 2 1388
X