2) راهکارهای اصلاح ساختار و مدیریت

1-2 ) طراحی نظام مدیریت تحولگرا برپایه عقلانیت، معنویت و

عدالت با استفاده از فناوریهای نوین با نگرش سیستمی

2-2 ) استفاده از همه ظرفیتها و توانمندیهای مدیریتی کشور بر

پایه شایست هسالاری

3-2 ) عینیت بخشیدن به این شعار شهید بهشتی :
"ما شیفتگان

خدمتیم، نه تشنگان قدرت"

4-2 ) حذف اشرافیت دولتی و جلوگیری از سوء استفاده در

مصرف بی تالمال و برپایی دولت کارا، کم هزینه، پرفایده و پرکار

5-2 ) حاکمیت نگاه کارشناسی در دستگاهها با مشارکت دادن

نظا م مند نخبگان، اندی شمندان و نوآوران و انجمنهای تخصصی و

حرف های در تصمیم سازیها

6-2 ) تمرکز زدائی از تهران

7-2 ) انتقال شرکت ها و سازمانهای دولتی غیرضروری در تهران و

دفاتر مرکزی شرکتهای فعال در استانها و شهرستانها به محلهای

مأموریت خود

8-2 ) استفاده از قابلیتهای مدیران بومی

9-2 ) طراحی نظام جامع نظارت و ارزیابی امور مبتنی بر تحقق

اهداف دولت اسلامی، اجرای برنامه ها و تحقق تصمیمات نظام و

اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی مناسب در این راستا

10-2 ) اصلاح ساختار برنامه ریزی و تخصیص منابع کشور در

راستای تحقق چشم انداز 20 ساله، اهداف و سیاستهای کلّی نظام

11-2 ) ایجاد تحول در روند جاری فعالیتهای عمومی دولت برای

تسهیل امور مردم و پاسخگویی مدیران در قبال نظارت عمومی

12-2 ) متناسب سازی حجم فعالیتهای دولتی، کاهش تصدی

دولتی و ارتقاء بهره وری دستگاههای اجرایی با استفاده از فناوری

اطلاعات و برنامه های دولت الکترونیک و توسعه فعالیتهای بخش

تعاونی، خصوصی و مردمی

13-2 ) اعمال مدیریت هماهنگ برفرآیندهای چند دستگاهی نظیر

اعمال مدیریت یکپارچه شهری، مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی،

مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر و ...

14-2 ) استفاده از مشارکت عموم ی در تصمیم سازیها، حل و

فصل نارسائیهای محلی، تقویت رابطه عاطفی دولت و مردم


دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X